Jesteś tutaj:   Strona główna  >  O centrum  >  Projekt Kortosfera

Projekt Kortosfera

Siedziba Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Kortosfera znajduje się na terenie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ulicy Dybowskiego 11A. Centrum to nowoczesna i interaktywna ekspozycja stała, specjalistyczne laboratoria, pracownia mikroskopowa i sale do pokazów naukowych.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 2600 m2, z czego przestrzeń wystawiennicza zajmuje ok. 1676 m2. Obiekt zaprojektowano jako budynek czterokondygnacyjny.

Całkowita wartość projektu to 32,9 mln zł, z czego 16,6 mln zł pochodzi z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, w ramach Działania 09.03.00 „Infrastruktura Edukacyjna”, poddziałanie 09.03.03 – „Instytucje popularyzujące naukę i innowację”.

Centrum to nowoczesna placówka, która przyczyni się do rozwoju oferty dydaktycznej i kulturalnej regionu Warmii i Mazur.

Nazwa Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji – Kortosfera – została wyłoniona podczas konkursu zorganizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w 2019 roku i nawiązuje do charakteru działalności Centrum oraz jego lokalizacji – kampusu Kortowo.