Jesteś tutaj:   Strona główna  >  O centrum  >  Cele strategiczne

Cele strategiczne

Misja i wizja naszego Centrum spełniona jest w działaniach koncentrujących się wokół świadomego rozwoju naszych odbiorców oraz ich aktywnym uczestnictwie w oferowanych przez nas programach.

Zapewnienie dostępności publicznych usług edukacyjnych wysokiej jakości.

Poprawa rezultatów procesu kształcenia i dostosowanie nabywanych kwalifikacji do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu.

Zmiana podejścia do nauki i kultury uczenia się oraz kreowanie właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa).

Kierunek rozwoju spójny ze strategią Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Kortosfera jako miejsce dialogu z ekspertami

Dynamika otaczającego nas świata sprawia, że nauka musi poszukiwać coraz głębiej odpowiedzi oraz angażować nowe narzędzia. Naszym celem jest szerzenie praktyki opartej o rzetelne dowody naukowe. Pragniemy zaprosić naszych odbiorców do dialogu z ekspertami, tworzyć inicjatywy i interdyscyplinarne projekty ułatwiające nawiązywanie kontaktów i inicjujące współpracę między obywatelami, a środowiskami akademickimi i instytucjami regionu.

https://www.kortosfera.uwm.edu.pl/wp-content/uploads/2023/05/miejsce-dialogu2.jpg

Kortosfera jako miejsce ściśle związane z regionem

Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Kortosfera to jedyne w Polsce interaktywne centrum, w którym jednym z tematów przewodnich jest rolnictwo oraz środowisko przyrodnicze Warmii i Mazur. Popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie edukacji oraz wspieranie rozwoju kompetencji przyszłości przyczyni się do wzrostu zainteresowania naukami ścisłymi wśród dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

https://www.kortosfera.uwm.edu.pl/wp-content/uploads/2023/05/zwiazane-z-regionem.jpg

Kortosfera jako miejsce edukacji i rozwoju

Kortosfera to miejsce, w którym zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe mogą spędzić czas w kreatywny sposób. Odkrywanie nauki poprzez zabawę i samodzielne eksperymentowanie wzbogaca ofertę edukacyjną proponowaną przez system edukacji oraz popularyzuje koncepcję nieustannego rozwoju.

https://www.kortosfera.uwm.edu.pl/wp-content/uploads/2023/05/miejsce-edukacji-i-rozwoju.jpg

Kortosfera jako miejsce ściśle związane z koncepcją strategii rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2021-2023

Strategia wyznacza kierunek podejmowanych działań umożliwiających osiągnięcie celu, jakim jest umocnienie marki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej poprzez kreowanie wizerunku i działanie na rzecz rozpoznawalności Uczelni oraz rozwój oferty dydaktycznej pod kątem aktualnych oraz przyszłych potrzeb regionu i kraju. Jako integralna część Uniwersytetu, przyjęliśmy wspólną strategię i kierunek rozwoju. Podobnie jak w przypadku Uczelni, istotą funkcjonowania Centrum jest najwyższej jakości edukacja, która prowadzi do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy.

logo UWM w Olsztynie